فارسی هااساتید دانشگاهی در داخل کشور وارد صنایع شوند • فارسی ها

برچسب: اساتید دانشگاهی در داخل کشور وارد صنایع شوند

اساتید دانشگاهی در داخل کشور وارد صنایع شوند

اساتید دانشگاهی در داخل کشور وارد صنایع شوند رتبه سوم علوم انسانی در کنکور سال 97گفت: به جای اینکه اساتید دانشگاهی در قالب فرصت مطالعاتی به کشور‌های خارجی بروند در داخل کشور وارد صنایع شوند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،علی مرتضی قلی رتبه سوم علوم انسانی در کنکور سال 97 با اشاره به اینکه مسأله مهم علمی کشور باید…

  • خانه
  • اساتید دانشگاهی در داخل کشور وارد صنایع شوند