فارسی هااز تولید کنندگان ایرانی ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز خریداری شد • فارسی ها

برچسب: از تولید کنندگان ایرانی ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز خریداری شد

از تولید کنندگان ایرانی ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز خریداری شد

از تولید کنندگان ایرانی ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز خریداری شد رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، از خرید ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز از تولیدکنندگان ایرانی خبر داد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، مهدی یوسفی رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از خرید ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز از تولیدکنندگان ایرانی خبر داد. یوسفی با بیان اینکه…

  • خانه
  • از تولید کنندگان ایرانی ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز خریداری شد