فارسی هاگوش انسان • فارسی ها

برچسب: گوش انسان

کرونا از طریق گوش انسان منتقل نمی‌شود

کرونا از طریق گوش انسان منتقل نمی‌شود همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب”کرونا از طریق گوش انسان منتقل نمی‌شود” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . براساس آخرین تحقیقات و مطالعات انجام گرفته توسط دانشمندان سازمان جهانی بهداشت، ویروس کرونا از طریق گوش وارد بدن انسان نمی شود و بیماری و انتشار آلودگی از طریق گوش امکان پذیر…