فارسی هاگندم‌های چاق • فارسی ها

برچسب: گندم‌های چاق

وظیفه مترسک برای حفاظت از مزرعه

وظیفه مترسک برای حفاظت از مزرعه همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب” وظیفه مترسک برای حفاظت از مزرعه ” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . زمین‌های زعفران را آبان آب می‌دهیم.   کلاغ‌ها می‌ایستند جلوی آب. آب، توی زمین پیش می‌رود و کلاغ‌ها جلوی آب راه می‌روند. دلم می‌خواهد بیل بدهم دست کلاغ‌ها تا کمک کنند. به…