فارسی هاگردشگری • فارسی ها

برچسب: گردشگری

صدای زنگ خطر از هتل‌های شیک ایران

صدای زنگ خطر از هتل‌های شیک ایران(فرهنگی) صدای زنگ خطر از هتل‌های شیک ایران: «هتل بوتیک» حدود ۱۰ سال است که در ایران جریان یافته؛ ‌هتل‌هایی با معماری خاص و خدماتی شیک و البته گران که اخیرا کلنگ توسعه آن‌ها در ایران به زمین کوبیده شده و شعارهای محکمی در راستای ضرورت افزایش روزافزون آن‌ها سر داده شده است. همین…