فارسی هاگاف آمازون در ارسال اشتباهی کالا • فارسی ها

برچسب: گاف آمازون در ارسال اشتباهی کالا

گاف آمازون در ارسال اشتباهی کالا

گاف آمازون در ارسال اشتباهی کالا : یک نقص فنی نامعلوم در سایت آمازون باعث شد تا اطلاعات سفارش های تنظیم شده ۲۰ مشتری برای افراد دیگری ارسال شود و این امر موجب اعتراض گسترده شده است. به گزارش فارسی ها به نقل از مهر :این افراد جزئیات اطلاعات سفارش های خود را در سایت آمازون به روز کرده بودند،…

  • خانه
  • گاف آمازون در ارسال اشتباهی کالا