فارسی هاکمیته انظباتی دانشگاه • فارسی ها

برچسب: کمیته انظباتی دانشگاه

“تقلب امتحانی” علت اصلی پرونده‌های کمیته انضباطی دانشگاه علامه

"تقلب امتحانی" علت اصلی پرونده‌های کمیته انضباطی دانشگاه علامه (اخبار فرهنگی هنری) رئیس کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه در حال حاضر حدود ۱۰ پرونده که اغلب آن‌ها با موضوع تقلب آموزشی است، در این کمیته وجود دارد، گفت: نگاه ما به دانشجویان یک نگاه پدرانه است و شدیدترین حکمی که برای آن‌ها صادر می‌کنیم، اخطار…

  • خانه
  • کمیته انظباتی دانشگاه