فارسی هاکشف شدن نخستین «سیارک» سیاره زهره • فارسی ها

برچسب: کشف شدن نخستین «سیارک» سیاره زهره

کشف شدن نخستین «سیارک» سیاره زهره

کشف شدن نخستین «سیارک» سیاره زهره براساس یک گزارش از موسسه فناوری کالیفرنیا، محققان این پژوهشگاه یک سیارک نادر را در گردش مدار داخلی سیاره زهره کشف کرده‌اند. به گزارش فارسیها به نقل ازفارس، براساس یک گزارش از موسسه فناوری کالیفرنیا، محققان این پژوهشگاه یک سیارک نادر را در گردش مدار داخلی سیاره زهره کشف کرده‌اند. این سیارک توسط تسهیلات…

  • خانه
  • کشف شدن نخستین «سیارک» سیاره زهره