فارسی هاکشف حجاب • فارسی ها

برچسب: کشف حجاب

کشف حجاب در حریم عمومی جرم است

 کشف حجاب در حریم عمومی جرم است. 🔹جانشین فرمانده ناجا از برخورد قانونی پلیس با هنجارشکنان و کشف حجاب در حریم عمومی تاکید کرد و گفت: کشف حجاب در حریم عمومی جرم است و پلیس با آن برخورد می‌کند./فارسیها