فارسی هاکشف بزرگ‌ترین انفجار در کهکشان • فارسی ها

برچسب: کشف بزرگ‌ترین انفجار در کهکشان

کشف بزرگ‌ترین انفجار در کهکشان

کشف بزرگ‌ترین انفجار در کهکشان ترکیبی از پرتوهای ایکس، رادیویی و فروسرخ توانسته‌اند تصویری از انفجار بزرگ در خوشهٔ کهکشانی مارافسای برای ما فراهم کنند. اخترشناسان بزرگترین انفجار موجود در فضا را که تاکنون مشاهده شده است، شناسایی کردند. این فوران گسترده در خوشهٔ کهکشانی مارافسای (Ophiuchus) رخ داده که نزدیک به ۳۹۰ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد.…

  • خانه
  • کشف بزرگ‌ترین انفجار در کهکشان