فارسی هاکدام کشورها بیشترین مالک و مستاجر را دارند؟ • فارسی ها

برچسب: کدام کشورها بیشترین مالک و مستاجر را دارند؟

کدام کشورها بیشترین مالک و مستاجر را دارند؟

مالکیت خانه، مزایا و معایبی دارد. برخی خانه‌ها هزینه‌های وام مسکن ماهانه، تعمیرات، بیمه و مالیات بر دارایی دارند. نتایج بررسی‌های جدید حاکی از آن است در کشورهایی مانند انگلستان که تعداد قابل توجهی مستاجر دارد، مهمترین عامل، رکود اقتصادی است. آلمانی‌ها نیز با توجه به شرایط اقتصادی قدرتمندی که دارند، بازهم درصد بیشتری از آنها اجاره‌نشین هستند و تقریبا…

  • خانه
  • کدام کشورها بیشترین مالک و مستاجر را دارند؟