فارسی هاکاهش یافتن هزینه‌های خدمات درمانی بازنشستگان • فارسی ها

برچسب: کاهش یافتن هزینه‌های خدمات درمانی بازنشستگان

کاهش یافتن هزینه‌های خدمات درمانی بازنشستگان

کاهش یافتن هزینه‌های خدمات درمانی بازنشستگان مدیر کل بیمه سلامت استان تهران از کاهش یافتن هزینه‌های خدمات درمانی بازنشستگان خبر داد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، محمد حسینی مدیر کل بیمه سلامت استان تهران در برنامه تهران کلینیک رادیو تهران با اشاره به تجمیع بیمه پایه سلامت و بیمه تکمیلی آتیه سازان گفت: یکی از مباحثی که در…

  • خانه
  • کاهش یافتن هزینه‌های خدمات درمانی بازنشستگان