فارسی هاپیشواز مرگ • فارسی ها

برچسب: پیشواز مرگ

معرفی کتاب/ هیچ دوستی به جز کوهستان

معرفی کتاب/ هیچ دوستی به جز کوهستان همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب” معرفی کتاب/ هیچ دوستی به جز کوهستان ” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .   پذیرفتن مرگ یک چیز است و پیشواز مرگ رفتن چیزی دیگر، نمی خواستم به پیشواز مرگ بروم، آن هم در سرزمینی دور از سرزمین مادری ام ... بهروز بوچانی…