فارسی هاپربیننده‌ترین سریال نوروز ۹۹ • فارسی ها

برچسب: پربیننده‌ترین سریال نوروز ۹۹

پربیننده‌ترین سریال نوروز ۹۹

پربیننده‌ترین سریال نوروز ۹۹ پربیننده‌ترین سریال نوروز ۹۹ . سریال "پایتخت" طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات با ۷۵ درصد بیننده پربیننده‌ترین سریال نوروزی شده است. براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی از برنامه‌های مختلف در هفته اول نوروز ۹۹، بیش از ۹۰ درصد مردم سراسر کشور بیننده برنامه‌های تلویزیونی بوده‌اند که ۸۰.۵ درصد آن‌ها برنامه‌های ویژه نوروز را تماشا کرده‌اند. در…

  • خانه
  • پربیننده‌ترین سریال نوروز ۹۹