فارسی هاپایانه‌های کوچک و محلی • فارسی ها

برچسب: پایانه‌های کوچک و محلی

راه‌اندازی شدن نخستین پایانه اقماری پایتخت

راه‌اندازی شدن نخستین پایانه اقماری پایتخت نخستین پایانه اقماری پایتخت با هدف دسترسی آسان مسافربه پایانه و استفاده از اتوبوس‌های بین شهری راه‌اندازی شد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، امیر حسین صدیقی درباره راه‌اندازی نخستین پایانه اقماری شهر تهران اظهارداشت: این پایانه با هدف دسترسی آسان مسافران به پایانه و استفاده از اتوبوس بین شهری و کاهش تقاضای…

  • خانه
  • پایانه‌های کوچک و محلی