فارسی هاویدیو های درمان‌ جعلی ویروس کرونا • فارسی ها

برچسب: ویدیو های درمان‌ جعلی ویروس کرونا

سود یوتیوب از ویدیو های درمان‌ جعلی ویروس کرونا!

سود یوتیوب از ویدیو های درمان‌ جعلی ویروس کرونا! سود یوتیوب از ویدیو های درمان‌ جعلی ویروس کرونا! طبق گزارش یک شرکت تحقیقاتی،  یوتیوب در بحبوحه شیوع ویروس کرونا همچنان اجازه انتشار آگهی هایی در ویدئوها را می‌دهد که داروهای جعلی مانند گیاهان و معجون های مختلف را برای درمان ویروس کووید ۱۹ تبلیغ می‌کنند. براساس گزارشی جدید یوتیوب به…

  • خانه
  • ویدیو های درمان‌ جعلی ویروس کرونا