فارسی هاهوشمندسازی و مدیریت کسب و کار • فارسی ها

برچسب: هوشمندسازی و مدیریت کسب و کار

ایران در علم نانو رتبه چهارم در دنیا را دارد

ایران در علم نانو رتبه چهارم در دنیا را دارد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: ایران در علم نانو رتبه چهارم دنیا و از نظر استانداردهای نانو رتبه سوم دنیا را دارد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، نیره پیروزبخت امروز در اجلاس سراسری انقلاب صنعتی چهارم در هزاره سوم اظهار داشت: انقلاب صنعتی چهارم یکی از مباحث مهم…

  • خانه
  • هوشمندسازی و مدیریت کسب و کار