فارسی هانمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران • فارسی ها

برچسب: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

برای حضور در نمایشگاه کتاب بیش از ۲ هزار ناشر داخلی ثبت نام کردند

برای حضور در نمایشگاه کتاب بیش از ۲ هزار ناشر داخلی ثبت نام کردند مدیر کمیته ناشران داخلی از ثبت‎نام دو هزار و ۱۶۷ ناشر برای حضور در سی و سومین نمایشگاه بین‎المللی کتاب تهران خبر داد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، سیدرفیع احمد جواهری درباره تعداد ناشران ثبت‎نام کننده برای حضور در این دوره از نمایشگاه کتاب…

  • خانه
  • نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران