فارسی هامه • فارسی ها

برچسب: مه

نکته های طلایی برای رانندگی در هوای مه آلود

نکاتی برای رانندگی ایمن و مطمئن در هوای مه آلود مه تشکیل ابر در نزدیکی سطح زمین است. در نزدیکی دریاچه ها و خط ساحلی در صبح یا عصر رایج است. می تواند در زمان های دیگر و مکان های دیگر تشکیل شود. پیش بینی آب و هوای محلی خود را قبل از رانندگی بررسی کنید. در صورت امکان در…