فارسی هامظلومیت «کودکان ای بی» در ایران باید به گوش جهانیان برسد • فارسی ها

برچسب: مظلومیت «کودکان ای بی» در ایران باید به گوش جهانیان برسد

مظلومیت «کودکان ای بی» در ایران باید به گوش جهانیان برسد

 مظلومیت «کودکان ای بی» در ایران باید به گوش جهانیان برسد دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دیدار با مدیر منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه یونیسف گفت: مظلومیت «کودکان ای بی» در ایران، باید به گوش جهانیان برسد. به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی وزارت دادگستری، "چای بان" مدیر منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه یونیسف با همراهی…

  • خانه
  • مظلومیت «کودکان ای بی» در ایران باید به گوش جهانیان برسد