فارسی هامطالعه • فارسی ها

برچسب: مطالعه

۱۷راه علمی اثبات شده برای مطالعه ی بهتر

17 راه علمی اثبات شده برای مطالعه ی بهتر بهتر یا بدتر شدن ، تحصیل بخشی از زندگی دانشگاه است.برای بهتر شدن نیاز به صبر ، تمرین و آزمایش و خطا دارید در مورد مطالعه روشهای مناسب ، نکات زیر را در نظر بگیرید (ممکن است تکنیک هایی را پیدا کنید که به شما کمک می کند از کلاس های…