فارسی هامرگبارترین بیماری ها • فارسی ها

برچسب: مرگبارترین بیماری ها

۱۰ تا از مرگبارترین بیماری ها، از سکته تا سیروز کبد

شرایطی مانند بیماری های قلبی، سکته مغزی و عفونت های تنفسی عامل اصلی مرگ و میر سالانه در سراسر جهان است. برخی از اقدامات پیشگیرانه ممکن است به کاهش خطر کمک کند. زمانی که مردم به مرگبارترین بیماری‌های جهان فکر می‌کنند، احتمالاً ذهنشان به سمت بیماری‌های غیرقابل درمان می‌رود. با این حال، بسیاری از این نوع بیماری ها در 10…

  • خانه
  • مرگبارترین بیماری ها