فارسی هامرجع علمی دانش سلول‌های بنیادی به زبان فارسی منتشر شد • فارسی ها

برچسب: مرجع علمی دانش سلول‌های بنیادی به زبان فارسی منتشر شد

مرجع علمی دانش سلول‌های بنیادی به زبان فارسی منتشر شد

مرجع علمی دانش سلول‌های بنیادی به زبان فارسی منتشر شد رئیس پژوهشگاه رویان گفت: مجموعه 14 جلدی کتاب‌های سلول بنیادی می‌تواند مرجعی برای این علم در کشورهای فارسی زبان باشد و تلاش شده که این کتاب‌ها با نگاه تأثیرگذاری در جامعه نوشته شوند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، عبدالحسین شاهوردی در مراسم رونمایی از مجموعه ۱۴ جلدی کتاب…

  • خانه
  • مرجع علمی دانش سلول‌های بنیادی به زبان فارسی منتشر شد