فارسی هامراکش • فارسی ها

برچسب: مراکش

۱۷ غذای مراکشی که باید امتحان کنید

مراکش پر از طعم هایی بود که برای ما تازگی دارد. ما فهرستی از 17 غذای مراکشی که فکر می‌کنیم ارزش امتحان کردن در سفر به مراکش را دارند را گردآوری کرده‌ایم. غذاهای مراکشی تحت تأثیر فرهنگ هایی مثل عرب و فرانسوی است. 17 غذای مراکشی که باید امتحان کنید  زالوک زالوک یک غذای جانبی رایج است که معمولاً با…