فارسی هامحمد حسین میثاقی • فارسی ها

برچسب: محمد حسین میثاقی

توهین مجری منوتو به محمد حسین میثاقی

مجری منوتو که پیش از این، به افشین پیروانی، پیشکسوت محبوب پرسپولیس به دلیل عدم همراهی با اپوزیسیون فحاشی کرده بود ، این بار سراغ محمدحسین میثاقی رفت. گویا وظیفه جدید سالومه، توهین و فحاشی علیه سلبریتی ها و چهره هایی است که حاضر به همراهی با ضدانقلاب نیستند. اپوزیسیون خارج نشین با سوء استفاده از خودسوزی سحر خدایاری، پروژه…