فارسی هامحصول دانش بنیان • فارسی ها

برچسب: محصول دانش بنیان

رونمایی شدن مانیتورینگ پزشکی ایران ساخت

رونمایی شدن مانیتورینگ پزشکی ایران ساخت معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری طرح کلان ملی فناور مانیتور علائم حیاتی بیمار را رونمایی کرد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، دستگاه مانیتور علائم حیاتی بیمار با قابلیت سوییچ به سیستم پکس بیمارستانی قابلیت نمایش تمامی علائم حیاتی بیمار به صورت دقیق برخوردار است. این محصول دانش بنیان ایران ساخت،  نخستین دستگاه…