فارسی هامجیر • فارسی ها

برچسب: مجیر

آشنایی با دعای پرمفهوم و زیبای مجیر

آشنایی با دعای پرمفهوم و زیبای مجیر همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"آشنایی با دعای پرمفهوم و زیبای مجیر" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . این دعا در بین دعاها از جایگاه بلندی برخوردار است و از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله روایت شده و دعایی است که جبرئیل برای آن‏ حضرت هنگامی که در…