فارسی هامجری منوتو • فارسی ها

برچسب: مجری منوتو

توهین مجری منوتو به محمد حسین میثاقی

مجری منوتو که پیش از این، به افشین پیروانی، پیشکسوت محبوب پرسپولیس به دلیل عدم همراهی با اپوزیسیون فحاشی کرده بود ، این بار سراغ محمدحسین میثاقی رفت. گویا وظیفه جدید سالومه، توهین و فحاشی علیه سلبریتی ها و چهره هایی است که حاضر به همراهی با ضدانقلاب نیستند. اپوزیسیون خارج نشین با سوء استفاده از خودسوزی سحر خدایاری، پروژه…