فارسی هاماسک معجزه نمی‌کند • فارسی ها

برچسب: ماسک معجزه نمی‌کند

در پیشگیری از انتقال «کرونا»،ماسک معجزه نمی‌کند

در پیشگیری از انتقال «کرونا»،ماسک معجزه نمی‌کند دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت گفت: صرفاً استفاده از ماسک باعث پیشگیری از انتقال بیماری نخواهد بود و باید سایر نکات بهداشتی مانند شست‌وشوی دست‌ها رعایت شوند. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،حمیدرضا محدث حکاک دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، در خصوص آموزش‌های پیشگیری از بروز ویروس کرونا توضیح داد: بررسی‌ها…