فارسی هاماجرای جهانگرد دوچرخه سوار آلمانی • فارسی ها

برچسب: ماجرای جهانگرد دوچرخه سوار آلمانی

ماجرای جهانگرد دوچرخه سوار آلمانی که در ایران کتک خورد

ماجرای جهانگرد دوچرخه سوار آلمانی که در ایران کتک خورد متاسفانه در سال های اخیر این شگرد دزدی از توریست‌ها رایج شده است. در حالی که تصوری که بیشتر گردشگران خارجی از ایران به جهان ارائه می دهند مهمان نوازی و خوش برخوردی ایرانیان است به نظر می رسد عده ای تلاش دارند تا تصویر نادرستی از ایران به دنیا…

  • خانه
  • ماجرای جهانگرد دوچرخه سوار آلمانی