فارسی هالیدا کاوه • فارسی ها

برچسب: لیدا کاوه

ماجرای دزدیده شدن لیدا کاوه چه بود؟

ماجرای دزدیده شدن لیدا کاوه چه بود؟ ❌ لیدا کاوه: مرا دزدیده بودند که قلبم را به فرد دیگری پیوند بزنند. لیدا کاوه، دختر ورزشکاری که خبر ناپدید شدنش رسانه‌ای شده بود در رابطه با 9 روز ناپدید شدنش گفت: 🔹روز جمعه در راه بازگشت به خانه بودم، از آنجا که حالم خوب نبود تصمیم گرفتم با خودرو به خانه…