فارسی هاقیمت برنج • فارسی ها

برچسب: قیمت برنج

قیمت برنج کاهش می‌یابد

قیمت برنج کاهش می‌یابد(اخبار اقتصادی) به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با وارد شدن ۱۰۰ هزار تن برنج که به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرک مانده‌ بود، قیمت برنج وارداتی (هندی و پاکستانی) در مراکز عرضه سطح شهر کاهش می‌یابد. مسیح کشاورز اظهار کرد: ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرک به دلیل عدم تخصیص ارز مانده‌ بود که…