فارسی هاقوی ترین و ماهرترین هکر ها از چه کشورهایی هستند؟ • فارسی ها

برچسب: قوی ترین و ماهرترین هکر ها از چه کشورهایی هستند؟

قوی ترین و ماهرترین هکر ها از چه کشورهایی هستند؟

به گزارش فارسی ها به نقل از ایسنا ، به‌تازگی فهرستی از کشورهایی که میزبان بیشترین و بهترین هکرهای جهان هستند، منتشر شده است که چین با سهم بیش از ۴۱ درصدی در صدر این فهرست قرار دارد. در سال های اخیر آمار حملات سایبری، هک و نفوذ به حساب های کاربری شرکت های کوچک و بزرگ در سرسار جهان…

  • خانه
  • قوی ترین و ماهرترین هکر ها از چه کشورهایی هستند؟