فارسی هاقطع همکاری امیر علی اکبری با UFC آمریکا • فارسی ها

برچسب: قطع همکاری امیر علی اکبری با UFC آمریکا

قطع همکاری امیر علی اکبری با UFC آمریکا

قطع همکاری امیر علی اکبری با UFC آمریکا(اخبار ورزشی) همکاری امیر علی اکبری مبارز سنگین وزن ایرانی ورزش MMA با سازمان UFC آمریکا قطع شد. [caption id="attachment_29224" align="aligncenter" width="300"] امیر علی اکبری[/caption] امیر علی اکبری در UFC مبارزه نمی کند ایسنا: منابع خبری وابسته به UFC (بزرگترین سازمان برگزار کننده مبارزات رزمی-ترکیبی) دلیل این اتفاق را تحریم های آمریکا بر ضد ایران…

  • خانه
  • قطع همکاری امیر علی اکبری با UFC آمریکا