فارسی هاقرار گرفتن رکود عمیق در ساخت و ساز مسکن وجود دارد • فارسی ها

برچسب: قرار گرفتن رکود عمیق در ساخت و ساز مسکن وجود دارد

رکود عمیق در ساخت و ساز مسکن

 رکود عمیق در ساخت و ساز مسکن رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ سود 18 درصد کمکی به روند ساخت و ساز نخواهد کرد، گفت: ساخت و ساز مسکن دچار رکود شده و این موجب فاصله بیشتر میان عرضه و تقاضا خوهد شد. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،جمشید برزگر  در پاسخ…

  • خانه
  • قرار گرفتن رکود عمیق در ساخت و ساز مسکن وجود دارد