فارسی هافروش تخمدان • فارسی ها

برچسب: فروش تخمدان

خرید و فروش بیضه به قیمت ۷۰ هزار دلار !

خرید و فروش بیضه به قیمت 70 هزار دلار ! خرید و فروش قاچاق اعضای بدن سال هاست که در کشور وجود دارد اما به تازگی فردی در کردستان ادعا دارد که یکی از بیضه هایش را فروخته است او مدعی است که بیضه اش را به قیمت ۷۰ هزار دلار فروخته است که این ادعا از نظر پزشکان غیر ممکن می باشد زیرا…