فارسی هافایل پیامبر انلاین • فارسی ها

برچسب: فایل پیامبر انلاین

فال انبیا آنلاین

فال و فال انبیا الهی فال چیست؟ دارای چند نوع است ؟ فال انبیا به چه معنی است و به کدام پیامبران توسل می‌شود ؟ فال چیست ؟ فال در لغت به معنای بخت و طالع است و از آن برای پیشگویی و عاقبت بینی هم استفاده می‌شود. فال در اصل یک واژه عربی است که در فارسی به معنی شگون ترجمه…