فارسی هافالور • فارسی ها

برچسب: فالور

چه کسانی بیشترین فالوئر اینستاگرام در سال را داشتند؟

چه کسانی بیشترین فالوئر اینستاگرام در سال را داشتند؟ (دانستنی ها) شهرت، زیبایی و تأثیرگذاری از گذشته جایگاه مهمی برای انسان داشته اند. ظهور شبکه های اجتماعی باعث به وجود آمدن نسلی شیفته ی شهرت نشده، بلکه ابزار جدیدی در اختیار افراد شهرت طلب برای رسیدن به هدف شان قرار داده. شبکه اجتماعی اینستاگرام یکی از محبوب ترین این ابزارها…