فارسی هاغذاهای گرجی • فارسی ها

برچسب: غذاهای گرجی

این غذاهای گرجی معرکه اند ،حتما امتحان کنید

غذاهای گرجی یکی از بهترین غذاهایی است که تا به حال خورده ام! ما تقریباً همه غذاهای گرجستانی را امتحان کردیم و مروری بر خوشمزه ترین غذاهایی که در سفر به گرجستان باید حتماً امتحان کنید، ایجاد کردیم! غذا بخش مهمی از میراث فرهنگی و هویت ملی است. من همیشه دوست دارم غذاهای سنتی یک کشور را امتحان کنم.از آنجایی…