فارسی هاغبن و مصیبت • فارسی ها

برچسب: غبن و مصیبت

غبن و مصیبت به چه معنی هستند ؟

غبن و مصیبت به چه معنی هستند ؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"غبن و مصیبت به چه معنی هستند ؟ " در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . مغبون واقعی کسی است که دین خود را به دنیا بفروشد و از خداوند متعال و آخرت خود غافل شود، نه کسی که دنیا را از دست داده باشد.…