فارسی هاعلوم شناختی • فارسی ها

برچسب: علوم شناختی

علوم شناختی چیست؟

«علوم شناختی» دانشی است که شاید دانشجویان یا حتی برخی اساتید دانشگاه نیز از آن کمتر شنیده باشند چرا که این دانش یک دانش میان‌رشته‌ای است که چند سالی بیشتر از توجه به آن نمی‌گذرد؛ با توجه به کمتر شناخته بودن رشته پراهمیت «علوم شناختی» در این گزارش از مجله اینترنتی فارسیها  با عنوان علوم شناختی چیست؟ قصد داریم به…