فارسی هاعاشق‌شدن • فارسی ها

برچسب: عاشق‌شدن

اول عاشق شویم یا اول ازدواج کنیم؟

اول عاشق شویم یا اول ازدواج کنیم؟ به بهانه صحبت‌های «جواد کاظمیان» در گفت و گو با مهران مدیری که گفته چون معنای عاشق شدن را نفهمیدم، ازدواج نکردم «برای متاهل شدن، منتظرم تا نیمه گم شده‌ام از راه برسد»، «هنوز عاشق نشدم»، «دلم نلرزیده» و ....، به احتمال زیاد شما هم شبیه این عبارت‌ها را از بعضی جوانان مجرد…