فارسی هاعادت های بد • فارسی ها

برچسب: عادت های بد

عادت بدی که همه را از شما فراری میدهد !

عادت بدی که همه را از شما فراری میدهد ! قطعا تا به حال برایتان پیش آمده که در جمعی قرار بگیرید و از حرکت شخصی در آن محل کلافه شده باشید، حرکاتی مثل صدا درآوردن، لرزاندن پا، بیش از حد تکان خوردن و ... . متاسفانه هیچ درمان خاصی برای این نوع رفتارها وجود ندارد، در واقع تنها چاره…