فارسی هاطول ‌عمر ادویه ‌ • فارسی ها

برچسب: طول ‌عمر ادویه ‌

آیا ادویه ها فاسد می شوند؟

آیا ادویه ها فاسد می شوند؟ ادویه ها ‌یکی از پرکاربردترین ‌چاشنی‌ها ‌برای ‌خوش ‌طعم و دلچسب ‌تر کردن غذاها ‌به ‌شمار می رود. طول ‌عمر ادویه ‌جات ‌و گیاهان ‌خشک ‌به نوع آماده سازی ‌و نحوه نگهداری شان ‌مربوط می‌شود. ‌ادویه ‌ ‌خرد شده، ادویه جات کامل و ‌گیاهان خشک ‌شده هر کدام ‌به ‌نحوی عمرشان افزایش می یابد.…