فارسی هاطلاق‌ در سال اول ازدواج • فارسی ها

برچسب: طلاق‌ در سال اول ازدواج

طلاق‌هایی که در سال اول ازدواج رخ می دهد

طلاق‌هایی که در سال اول ازدواج رخ می دهد  آمار سازمان ثبت‌ احوال نشان می‌دهد بالاترین فراوانی طلاق مربوط به سال اول پس از ازدواج است. آخرین آمار رسمی طلاق بر حسب طول مدت ازدواج در سایت این سازمان نشان می‌دهد حدود 13 درصد طلاق‌ها مربوط به یک سال اول ازدواج است. به عبارتی از هر هشت زوجی که از…

  • خانه
  • طلاق‌ در سال اول ازدواج