فارسی هاطرحی که جلوی تخلفات نظام سلامت را می‌گیرد • فارسی ها

برچسب: طرحی که جلوی تخلفات نظام سلامت را می‌گیرد

طرحی که جلوی تخلفات نظام سلامت را می‌گیرد ،چالش‌اجرای «پزشک خانواده» است

طرحی که جلوی تخلفات نظام سلامت را می‌گیرد ،چالش‌اجرای «پزشک خانواده» است متخصص پزشکی خانواده در خصوص چالش‌های پیش روی اجرای «پزشک خانواده» گفت: این طرح جلوی تخلفات نظام سلامت را می‌گیرد. به گزارش فارسیها به نقل ازفارس عبدالحسین کاراژیان، متخصص پزشکی خانواده درباره آخرین وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده در استان خراسان رضوی گفت: در استان خراسان رضوی در…

  • خانه
  • طرحی که جلوی تخلفات نظام سلامت را می‌گیرد