فارسی هاصندوق بین‌المللی پول • فارسی ها

برچسب: صندوق بین‌المللی پول

در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان چقدر است؟

در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان چقدر است؟ به گزارش فارسیها به نقل از ایرنا، جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بیشترین رشد اقتصادی ۲۰۲۰ در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور آسیایی رقم خواهد خورد. صندوق بین‌المللی پول(IMF) به تازگی گزارش‌ چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرده است. این گزارش نشان…

  • خانه
  • صندوق بین‌المللی پول