فارسی هاشورای عالی استان‌ها • فارسی ها

برچسب: شورای عالی استان‌ها

لازم شدن اجرای طرح رتبه‌بندی حقوق معلمان

لازم شدن اجرای طرح رتبه‌بندی حقوق معلمان نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان‌ها گفت: طرح رتبه‌بندی حقوق معلمان باید دقیق و اصولی انجام شود. به گزارش فارسیها به نقل از فارس، سیدمحسن موسوی‌زاده نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان‌ها، اظهار داشت: امروز به دلیل اعتماد مردم و نظام به جامعه فرهنگی شاهد آن هستیم که بیشترین اعضای شورای عالی…

  • خانه
  • شورای عالی استان‌ها