فارسی هاشهادت امام حسن عسکری (ع) • فارسی ها

برچسب: شهادت امام حسن عسکری (ع)

پیامک شهادت امام حسن عسکری (ع)

پیامک شهادت امام حسن عسکری (ع)  -  (بخش مذهبی) امام حسن عسکری(ع) یازدهمین امام شیعیان است که ۶ سال امامت مسلمانان را عهده‌دار بودند. از زمانی که ایشان با فشار‌های متوکل عباسی به سامرا منتقل شدند، ارتباط حضرت (ع) با شیعیان در این شهر بسیار محدود شد و تنها از طریق تعدادی وکلای خاص‌شان امکان پذیر بود. اما با این…

  • خانه
  • شهادت امام حسن عسکری (ع)