فارسی هاشخصیت شناسی • فارسی ها

برچسب: شخصیت شناسی

چرا خانم ها از هم دیگه خوششون نمیاد؟

چرا خانم ها از هم دیگه خوششون نمیاد؟ اغلب خانم هایی که در اطراف خود میبینیم به دلایل برخی طرز فکرها و تصورات از یکدیگر خوششان نمی آید و حس تنفر و رقابت نسبت به هم دارند. دلایل تنفر خانم ها از یکدیگر دلیل رقابت خانم ها با یکدیگر عدم شناخت امیال و احساسات خانم ها در انجام کارهایشان بسیار خوب…